Računovodstvene usluge

RADITE ONO U ČEMU STE NAJBOLJI. OSTALO PREPUSTITE NAMA!

 

Računovodstvene usluge za poduzeća i obrtnike

Naše dosljedno i učinkovito ispunjavanje obveza u skladu sa zakonskim propisima i računovodstvenim standardima, omogućit će vam da svoje resurse usmjerite na svoj osnovni posao.

 • Računovodstvene usluge za poduzeća i obrtnike
 • Formiranje i vođenje poslovnih knjiga – dnevnik knjiženja, glavna knjiga, pomoćne knjige (knjiga ulaznih i izlaznih računa, analitičke evidencije…)
 • Formiranje i vođenje potrebnih evidencija – analitičke evidencije imovine i obračun amortizacije, analitičke evidencije kupaca i dobavljača
 • Obračun plaća radnika i drugog dohotka, prijave/odjave radnika putem e-poslovanja, izrada zakonski propisanih odluka iz područja radnog zakonodavstva, izrada potvrda radnicima, itd.
 • Obračun i prijava poreza na dodanu vrijednost
 • Izrada i prijava ostalih poreznih obrazaca
 • Prijava poreza na dobit uključujući obračune doprinosa, članarina, itd.
 • Prijava poreza na dobit uključujući obračune doprinosa, članarina, itd.
 • Izrada svih potrebnih financijskih izvještaja i završnog računa – bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, bilješke uz financijske izvještaje, godišnje izvješće
 • Sastavljanje periodičnih izvješća
 • Izrada kontnog plana i računovodstvenih politika
 • Praćenje zakonskih propisa
 • Vođenje poslovnih knjiga obrtnika
 • Informacije o onome što može imati utjecaj na vaše poslovanje, a što se tiče propisa iz područja oporezivanja.

Analiza financijskih izvještaja i poslovno savjetovanje

Promjene su neprekidne. Unesite u svoje poslovanje one pozitivne! Izbjegnite id pravovremeno savladajte one negativne!

Upoznajte prednosti i zamke u svome poslovanju kroz:

 • Komparativne i strukturne financijske izvještaje (horizontalna i vertikalna analiza)
 • Analizu pomoću financijskih pokazatelja
  • pokazatelji likvidnosti
  • pokazatelji zaduženosti
  • pokazatelji aktivnosti
  • pokazatelji ekonomičnosti
  • pokazatelji profitabilnosti
  • pokazatelji investiranja
 • Praćenje promjena pomoću indeksa (verižnih i baznih), grafički prikazi, posebne analize (analiza točke pokrića, predviđanje novčanog tijeka, itd.).

Povećajte poslovnu učinkovitosti i izvrsnost kroz:

 • upravljanje troškovima i procesima
 • izradu investicijskih projekata te vrednovanje i ocjenu investicije
 • izradu poslovnih planova i planova razvoja
 • izradu strategije
 • upravljanje promjenama (u suradnji s renomiranom tvrtkom s višegodišnjim iskustvom u poslovnim edukacijama)
 • educiranje vodećih kadrova u upravljačkim vještinama (u suradnji s renomiranom tvrtkom s višegodišnjim iskustvom u poslovnim edukacijama)
 • edukacije, treninzi i radionice za zaposlenike (u suradnji s renomiranom tvrtkom s višegodišnjim iskustvom u poslovnim edukacijama).

 

Priprema dokumentacije i poslovna korespondencija

Nudimo vam kvalitetnu i cjelovitu uslugu prilagođenu vašim potrebama i mogućnostima kako biste stvorili preduvjete za uspješno poslovanje te to uključuje i pripremu dokumentacije:

 • za prijave na različite natječaje
 • za potrebe kreditiranja
 • izrada različitih vrsta poslovnih dopisa i dokumentacije na hrvatskom, njemačkom, engleskom i talijanskom jeziku (upiti, ponude, narudžbe, obavijesti, itd.).

 

Edukacije iz područja računovodstva

Računovodstvo može pomoći poduzetniku da razumije određeni poslovni događaj ili zašto je određena poslovna aktivnost dovela do nekog poželjnog ili nepoželjnog rezultata.

Vaš poslovni uspjeh ovisi o putu koji ćete sami odabrati, a s većim poznavanjem ovog segmenta svoga poslovanja, možete svoj poslovni rizik smanjiti na minimum.

Educiranje i obučavanje može biti dio ugovorenih mjesečnih usluga, a možemo pružiti edukaciju i zasebno, kako samom poduzetniku tako i njegovim zaposlenicima koji se susreću s računovodstvom i knjigovodstvom prilikom obavljanja svoga rada.

Naučite više o:

 • osnovnim računovodstvenim pojmovima i dokumentaciji (knjigovodstvene isprave, poslovne knjige, amortizacija, reprezentacija, troškovi promidžbe, besplatni uzorci...)
 • financijskim izvještajima (bilanca, RDG, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala, bilješke uz financijske izvještaje)
 • računovodstvu i oporezivanju
 • fiskalizaciji
 • osnovama o kojima morate voditi računa prilikom zapošljavanja
 • itd.